Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân hiện chiếm 2/3 sản lượng GDP. Số lượng doanh nghiệp lớn, giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người dân Việt Nam.

Trước sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân, đó là một điểm sáng, một niềm vui và niềm tin mạnh mẽ rằng chắc chắn với sự năng động của khối kinh tế tư nhân, Việt Nam sẽ phát triển và hội nhập tốt hơn nữa trong tương lai.

Tại Phú Mỹ Hưng, những con người, bàn tay và khối óc của chúng tôi vẫn đang nỗ lực ngày đêm để giữ vững một khu đô thị hài hòa với thiên nhiên, xứng đáng với các giải thưởng quốc tế và sự kỳ vọng của nhiều khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng, Phú Mỹ Hưng sẽ hòa cùng hơi thở với sự năng động của nền kinh tế và luôn là một hình mẫu cho sự phát triển bền vững.