Khách hàng đang sở hữu sản phẩm của Phú Mỹ Hưng khi mua The Antonia sẽ được hưởng ưu đãi gói vay Lãi suất 0%, và chọn 1 trong 2 ưu đãi: Ưu đãi phí quản lý 2 năm hoặc giảm 1% giá bán.

Đối với khách hàng mới chưa sở hữu sản phẩm, khách hàng được chọn 1 trong 3 gói ưu đãi: Vay ưu đãi LS 0% đến khi nhận nhà hoặc Giảm 1% giá bán hoặc miễn phí quản lý 2 năm.