Không gian sống xanh bền vững

“Trong trường hợp có một người mang bệnh & phát tán ra các giọt bắn đường hô hấp; một môi trường thông thoáng, có gió