Giá trị của nhà trên cao

NHỮNG GIÁ TRỊ ÍT NGƯỜI BIẾT KHI SỞ HỮU NHÀ TRÊN CAO “Sống tại một nơi gắn với các điều kiện tự nhiên, thông thoáng,

Ở nhà sang, cần “khoẻ”

Chúng ta ở đây, được sinh sống, làm việc… là nhờ có mặt trời. Không chỉ cung cấp năng lượng và ánh sáng, “ngôi sao

Không gian sống xanh bền vững

“Trong trường hợp có một người mang bệnh & phát tán ra các giọt bắn đường hô hấp; một môi trường thông thoáng, có gió